Tjänster

Här på Infinity Bean Counters hjälper vi gärna er med

 • Löpande bokföring
 • Personliga deklarationer
 • Bolags deklarationer 
 • Momsdeklarationer  och arbetsgivardeklarationer
 • Bokslut
 • Hjälp vid uppstart av bolag
 • Kontakt med myndigheter
 • Rapporter om hur det går för ert bolag
 • Utbildning inom bokföring
 • Råd och stöttning gällande er företagsekonomi
 • Vi kan även fungera som hela er ekonomiavdelning